„Coplata” asiguratului în spitalele private, aflate în contract cu Casa de Asigurări, prevăzută să intre în vigoare la 1 iulie – proiect de HG

De la 1 iulie, pacienţii asiguraţi la sănătate, care se internează în regim de spitalizare continuă în spitale private, aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ar putea plăti o “coplată” o contribuţie personală care reprezintă diferenţa dintre tariful serviciilor primite la “privat” şi suma decontată de Casa de Asigurări spitalului privat pentru respectivele servicii. Pacientul va şti dinainte cât va avea de plătit, iar suma o va putea achita fie direct, fie printr-o asigurare privată, potrivit proiectului noului Contract – cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, studiat de Economica.net.

„Coplata” asiguratului la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, care se tratează, în regim de spitalizare continuă, într-un spital privat aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate urmează să intre în vigoare odată cu noul Contract – cadru din sănătate, la 1 iulie 2021, conform proiectului de hotărâre de guvern obţinut şi studiat de Economica.net. Este vorba despre proiectul de HG pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, actualizat.
Proiectul de act normativ studiat de Economica.net prevede, între altele, introducerea contribuţiei personale a asiguratului în spitalele private, drepturile pacienţilor şi obligaţiile furnizorilor privaţi care vor percepe aceşti bani de la pacienţi. Hotărârea de guvern ar urma să intre în vigoare la 1 iulie.

Context
Premisele introducerii coplăţii în sistemul privat au fost create de executiv pe 25 aprilie 2019, când a intrat în vigoare OUG 27. Actul normativ vorbea despre reglementarea contribuţiei personale suportate de asiguraţii care se tratează la furnizori privaţi şi care reprezenta diferenţa dintre tariful întreg al serviciului medical primit în sistemul privat şi tariful decontat de Casele de Asigurări de Sănătate din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Ordonanţă sublinia faptul că detaliile despre aplicarea “coplăţii” în sistemul privat vor fi stabilite în Contractul-cadru din sănătate. Din 25 aprilie 2019, data intrării în vigoare a OUG 27, până acum nu am avut însă un nou Contract – cadru în sănătate, executivul prelungind termenul de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018.
Ordonanţa 27 din 2019 a fost aprobată prin Legea 250 din 2019, cu o modificare: pacienţii pot plăti “coplata” pentru serviciile medicale primite în sistemul privat şi printr-o asigurare privată. Ulterior, printr-o controversată ordonanţă de urgenţă, coplata a fost amânată până la 1 aprilie 2021. Citiţi, pe larg, la sfârşitul articolului despre cele mai importante decizii ale executivului care au creat premisele introducerii coplăţii în sistemul privat.

Iată, sintetic, ce spune proiectul noului Contract – cadru din sănătate, consultat de Economica.net, despre introducerea „coplăţii” în spitalele private aflate în contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate:

Spitalele private au obligația de a informa asigurații cu privire la contribuția personală pe care o pot încasa pentru serviciile medicale spitalicești în regim de spitalizare continuă (care depăşeşte 12 ore), acordate în secţii de acuţi, finanţate pe baza sistemului DRG. Informațiile privind valoarea contribuţiei personale vor fi afișate de furnizorul privat pe pagina proprie de internet și la sediu, într-un loc vizibil, se arată în proiectul de HG studiat de Economica.net.

Contribuţia personală a asiguratului se plăteşte de către asigurat în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.
Contribuția personală reprezintă diferenţa dintre tariful serviciului medical acordat de furnizorul privat şi suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat, propriu spitalului, conform proiectului de HG studiat de Economica.net.

Economica.net vă spune, pe larg, ce prevede proiectul de HG despre introducerea contribuţiei asiguratului pentru unele servicii primite în spitalele private:

ART. 100
(2) Furnizorii privaţi aflaţi în relaţie contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi, finanţate prin sistem DRG, pot încasa din partea asiguratului o sumă reprezentând contribuţia personală, cu consimțământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească şi costurile asociate acestora;

(3) Contribuţia personală a asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi, finanţate prin sistem DRG, se detaliază în devizul estimativ înaintat pacientului la prezentarea acestuia la furnizor, cu valabilitatea de cinci zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului.

Devizul estimativ cuprinde următoarele rubrici:

costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului, în condiții hoteliere standard:

suma rezultată din înmulţirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat, propriu spitalului;
contribuţia personală a asiguratului.
costurile serviciilor suplimentare estimate:

medicale – servicii medicale suplimentare, nenecesare pentru rezolvarea cazului;
nemedicale – servicii hoteliere suplimentare sau de confort sporit față de standard.
Devizul estimativ se poate modifica pe perioada internării asiguratului în funcție de evoluția clinică, cu consimțământul acestuia sau al reprezentantului legal. Modelul devizului estimativ va fi prevăzut în Norme.

(4) Contribuţia personală a asiguratului pentru serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă în secţiile de acuţi, finanţate prin sistem DRG, prevăzută la alineatul (3), este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale și la sediu, într-un loc vizibil.

O scurtă rugăminte...

Prietenii te roagă să distribui știrea pe Facebook!
Îți multumim frumos!
Închide mesajul
This window will automatically close in 30 seconds