ULTIMA ORA! E oficial: scenariul în care funcţionează şcolile se poate schimba, de acum, şi „peste noapte”. Actul normativ a apărut în Monitorul Oficial

Scenariul în care funcţionează şcolile se va actualiza “peste noapte” în funcție de incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitatea în care se află unităţile de învăţământ, reiese din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr. 3.805/703/2021, luni seara în Monitorul Oficial. Spre comparaţie, anterior acestei schimbări, scenariul în care funcţionau şcolile se actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situaţia epidemiologică din localitate. Actul normativ potrivit căruia scenariul în care funcţionează unităţile de învăţământ se actualizează în funcţie de incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitatea în care se află aceste şcoli a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 512, partea I, din 17 mai.

Este vorba, mai precis, despre Ordinul comun al ministerului educaţiei şi ministerului sănătăţii nr. 3.805/703/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Vă amintim că rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid-19 la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi de Covid-19 din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, se calculează şi se comunică zilnic de către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Ce prevede Ordinul comun al ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3.805/703/2021

Art. I. — Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ, pe parcursul anului școlar/universitar, se va actualiza în funcție de situația epidemiologică, prin raportare la prevederile articolului 3, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină.”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Cele mai importante prevederi ale articolului 3, potrivit Ordinului ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3755/560/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, în vigoare din 29 aprilie 2021:

(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1

se aplică atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitate e mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, conform Ordinului ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3755/560/2021.
înseamnă participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 2
se aplică dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localității nu este declarată starea de carantină.
vizează participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară.
prevede participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, potrivit Ordinului ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3755/560/2021.
Incidenţa cumulată a cazurilor de Covid-19: ce este, cum se calculează, de către cine

Vă amintim că HG 531 din 2021 vizează prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Actul normativ, consultat de Economica.net, a apărut în Monitorul Oficial nr. 488 din 11 mai. Metodologia de calcul a incidenţei cazurilor de Covid e explicată în Anexa 3 a actului normativ, la articolul 14.

Articolul 14

(1) Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a treia zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra (n. red. numărul) reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra (numărul n. red.) comunicată de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale județene este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații Speciale. 2) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, astfel cum este calculată la alineatul (1), în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia. 3) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispozițiilor alineatului (1), și prezintă comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre. (4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nouconfirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10,00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei prevăzute la alineatul (1), potrivit HG 531 din 2021, consultate de Economica.net.

O scurtă rugăminte...

Prietenii te roagă să distribui știrea pe Facebook!
Îți multumim frumos!
Închide mesajul
This window will automatically close in 30 seconds