Calendar ortodox 13 iulie 2020. Creștin ortodocșii vor sărbători un mare sfânt

Calendar ortodox 13 iulie 2020. Românii îl vor sărbătorit luni, 13 iulie pe Sfântul Arhanghel Gavriil.

Tot în această zi sunt pomeniți și Sfântul Alexander Schmorell, Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul și Sfânta Muceniță Golinduh.

Calendar ortodox 13 iulie 2020. Sfântul Arhanghel Gavriil
Sfântul Arhanghel Gavriil este sărbătorit în fiecare an pe 26 martie, pe 8 noiembrie este sărbătorim Soborul Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și pe 13 iulie, se face pomenirea tuturor minunilor făcute de Sfântul Arhanghel Gavriil.

Această sărbătoare este pomenită în fiecare an din secolul al IX-lea. Sfântul Arhanghelul Gavriil este considerat Arhanghelul bunelor vestiri.

Acesta a fost ale și trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Gavriil a adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim și Anei.

Acesta a anunțat în templul Sfântului Zaharia că soția sa va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, Sfântul Arhanghel Gavriil a fost primul care a spus numele lui IisuS. I-a dat numele

Sfântului Ioan Botezătorul, a vestit pastorilor nașterea lui Hristos și a fost prima persoană care a cântat „Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire!”.

Totodată, Sfântul Gavriil a descoperit magilor taina întrupării, a liniștit pe Iosif când voia să o lase pe Fecioara Maria și i-a poruncit să fugă în Egipt.

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Gavriil
O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul

rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam,

cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim

Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce

nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot

sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! scrie redactia.ro

O scurtă rugăminte...

Prietenii te roagă să distribui știrea pe Facebook!
Îți multumim frumos!
Închide mesajul
This window will automatically close in 30 seconds